Koren


Nederlandse Koren

Anthem - Zwolle
Choral voices (Nieuw)
Capella Vesperale, Eindhoven
Camarata Trinitati
Ichthuscantorij
Kampen boys choir
Leidse Cantorij
Martini Jongenskoor Sneek
Nederlands Kamerkoor
Roder Jongenskoor
Schola Davidica
Schola Liturgica